ÇEVRE VE KALİTE POLİTİKASI
• Minimum maliyet ve zamanda ilk defada doğruyu yapmak, • Müşteri beklentilerini zamanında karşılamak, • Çevre boyutlarımızla ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymak ve çevre ile ilgili müşterilerimizin taleplerini yerine getirmek, • Faaliyetlerimiz kapsamında çevre etkileri en az olan doğal kaynaklara yönelmek, optimum şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak, • İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların çevre etkilerini kaynağında en aza indirgemek, • Proses girdilerinden proses çıktısına kadar tüm faaliyetlerimizde endüstriyel kirlenmeyi önlemek ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak, • Sürekli eğitim ve iletişim kanalları ile; çalışanlarımızın, iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kişi, kuruluş ve bölge halkının desteğini almak, • Bu şartlara uygun bir çevre ve kalite güvence sistemi kurarak uygulamak, uygularken sistemi sürekli geliştirmek, • Bu amaca ulaşmada temel prensibimiz yan sanayimizi de geliştirerek, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini devamlı arttırmaktır. Nur Metal olarak bu bilinç ile toplam kalite yönetimini uygulayabilmek, çevre ve kalite olarak hedef politikamızdır.

Copyright © 2016. Designed by Aeronorm.